Historisk arkiv

Kalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Avgrens

29.03.2023

 • Statssekretær Petersson deltek på møte om sikkerheit med dei nordiske og baltiske landa

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: Riga, Lativa

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med statssekretærkollegaer frå dei nordiske og baltiske landa (NB8). Dei skal mellom anna snakke om styrking av sikkerheita i regionen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utviklingsministeren til stades på eit frukostmøte i regi av Norges Vel

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Sted: Kulturhuset, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er til stades på eit frukostmøte i regi av Norges Vel. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Sandkjær deltek på det årlege strategimøtet mellom Noreg og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren har eit møte med EU-ambassadørar

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med EU-ambassadørar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

 • Helse- og omsorgsministeren deltar på NUPI-seminar, hvor temaet er norsk helsenæring i det europeiske helseberedskapssamarbeidet

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Næringsministeren deltar på seminar om helseberedskapsamarbeid

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Marmorhallen, Konges gate 20

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på seminar om Norges deltagelse og bidrag i et europeisk helseberedskapsamarbeid.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, viseadministrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor, næringspolitisk direktør Grete Karin Berg i NHO Geneo, administrerende direktør Ole J. Dahlsberg i Curida og NUPI-forsker Marianne Riddervold deltar også. 

  Seminaret blir strømmet på regjeringen.no 

  Les mer i presseinvitasjonen

 • Kommunal- og distriktsministeren mottar Generalistkommuneutvalgets rapport

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: R5, Akersgata 59

  Generalistkommuneutvalget leverer sin NOU med vurdering av dagens generalistkommunestruktur.

  Arrangementet blir strømmet. Les mer her: Tek imot rapporten frå Generalistkommuneutvalget - regjeringen.no

   

 • Kultur- og likestillingsministeren møter Kulturrådet

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Justis- og beredskapsministeren deltar i muntlig spørretime

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Statsråd Enger Mehl deltar i muntlig spørretime. Hun svarer også på to spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

  Stortingets spørretime onsdag 29. mars 2023 (stortinget.no)

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Stortinget

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

 • Pressekonferanse om utlysing av havvindområde

  Jonas Gahr Støre, Terje Aasland| Statsministerens kontor

  Sted: MS Brisen

  Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse der dei vil presentere utlysinga av dei første områda for fornybar energiproduksjon til havs i Noreg.

 • Kommunal- og distriktsministeren møter organisasjoner om klimapartnerregnskap

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sted: Akersgata 59

  Statsråden har invitert relevante arbeidstakerorganisasjoner til et møte om klimapartnerskap for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE).

  Organisasjonene er invitert til blant annet å si noe om hvordan medlemmene i organisasjonene blir påvirket av grønn omstilling, hva som er de viktigste oppgavene for en klimapartnerregnskap for BAE og hva det er viktig å få fram i et kunnskapsgrunnlag for BAE. 

 • Landbruks- og matministeren møter FAOs nestleder Bechdol

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: R6

  Landbruks- og matminister Sandra Borch møter FAOs nestleder Beth Bechdol, sjefsøkonomom Maximo Torrero, og sjef for humanitære operasjoner Rein Paulsen.

30.03.2023

 • Statssekretær Rimestad har eit møte med Asiadelegasjonen

  Erling Rimestad| Utenriksdepartementet

  Sted: Oslo

  Statssekretær Erling Rimestad har eit digitalt møte med Asiadelegasjonen på Stortinget.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Petersson deltek på eit symposium skipa til av Norsk utanrikspolitisk institutt

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: NUPI, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek i Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) sitt symposium: «Symposium on European Union-Norway security and defence cooperation: opportunities and challenges.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiministeren er til stades på innspelsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades på innspelsmøte om rapporten frå Energikommisjonen.

  Innspelsmøtet går føre seg på Ingeniørenes hus i Oslo. Adresse: Kronprinsens gate 17.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren møter bandyspiller Christine Bustgaard

  Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Statssekretær Sandkjær møter Donald Bobiash, eksekutivdirektør i ADB

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Kommunal- og distriktsministeren er tilstede i Stortinget

  Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Justis- og beredskapsministeren er til stede under behandlingen av melding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Emilie Enger Mehl er til stede på Stortinget under behandlingen av blant annet stortingsmeldingen nasjonal kontroll og digital motstandskraft.

  Saker til behandling på Stortinget, uke 13 (stortinget.no) 

 • Utanriksministeren har eit møte med utanriksministeren frå Liechtenstein

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit telefonmøte med Liechtenstein sin utanriksminister Dominique Hasler.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Helse- og omsorgsministeren holder åpningsinnlegget på Kreftkonferansen 2023

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

 • Utviklingsministeren møter leiaren av Verdsbankens utviklingsfond (IDA) og visepresident i Verdsbankens avdeling for utviklingsfinansiering (DFi)

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Aki Nishio, leiar av Verdsbankens utviklingsfond (IDA) og visepresident i Verdsbankens avdeling for utviklingsfinansiering (DFi).

  Pressekontakt: Ane Jørem 977 96 246.

 • Møter Folkerepublikken Kina sin nye ambassadør til Norge

  Jan Christian Vestre, Bjørnar Selnes Skjæran| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Oslo

  Næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møter Folkerepublikken Kina sin nye ambasssadør til Norge, Hou Yue.

 • Utviklingsministeren møter Pakistans ambassadør til Noreg

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Saadia Altaf Qazi, Pakistans ambassadør til Noreg.

  Pressekontakt: Ane Jørem 977 96 246.

 • Statssekretær Petersson deltek i ein strukturert sikkerheitspolitisk dialog med EU

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: Forsvarsdepartementet, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek, saman med statssekretær Anne Marie Aanerud frå Forsvarsdepartementet, i ein strukturert sikkerheitspolitisk dialog med EU.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Stortinget

  Om ettermiddagen er olje- og energiminister Terje Aasland i Stortinget i samband med ein interpellasjon om ei framtidig energiløysing på Svalbard.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Statssekretær Bjørg Sandkjær møter Tyrkias nye ambassadør, Gülin Dinç

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Landbruks- og matministeren til Stiklestad

  Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Stiklestad

  Landbruks- og matminister Sandra Borch deltar på Landbruksmøte.

31.03.2023

Vis flere hendelser