Historisk arkiv

Faktaflak: Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Faktaflak til Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage

 

Les faktablad til Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage