Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det er bevilget ca. 177 mill. kroner til kunstnerstipend (ca. 91,5 mill. kroner) og garantiinntekter (ca. 85,5 mill. kroner) for 2006.

Pressemelding

Nr.: 31/06
Dato: 04/05 2006
Kontaktperson: Statens kunstnerstipend ved Turid Lien Simonsen og Anne Marie Liland, tlf. 22 47 83 30

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2006

Det er bevilget ca. 177 mill. kroner til kunstnerstipend (ca. 91,5 mill. kroner) og garantiinntekter (ca. 85,5 mill. kroner) for 2006. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kultur- og kirkedepartementet, etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det er satt av i overkant av 72 mill. kroner til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere for 2006. Arbeidsstipend gis fra ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere gis fra ett til tre år. Årsbeløpet for begge typer stipend er kr 163 500 pr. år. Det er tildelt 105 nye arbeidsstipend for 2006. Totalt mottar 219 kunstnere arbeidsstipend, som er en økning på 4 stipend fra i fjor. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, hvorav 91 er nye.

Det er totalt tildelt 629 nye kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 21 nye garantiinntekter og 8 nye stipend til eldre fortjente kunstnere. Fordelingen av nye kunstnerstipend kommer fram av oversikten nedenfor:

105 arbeidsstipend à kr 163 500

91 arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere à kr 163 5000

207 reise- eller studiestipend

127 materialstipend

60 etableringsstipend

21 etableringsstipend for skjønnlitterære forfatter og oversettere

18 vikarstipend

Oversikt over tildelte stipend for 2006
Oversikt over tildelte garantiinntekter for 2006
Pressemelding: Tildeling av stipend for eldre fortjente kunstnere

Til toppen