Historisk arkiv

Styret i NRK gjenvalgt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

På NRKs generalforsamling mandag ble alle statens styremedlemmer gjenvalgt. Styret er valgt for perioden 2008 - 2010 og har følgende sammensetning:

Hallvard Bakke, styreleder, Oslo
Valgerd Svarstad Haugland, Asker
Stig Herbern, Oslo
Kåre Lilleholt, Oslo
Sif Vik, Tromsø
Karin Julsrud, Oslo
Varamedlem: Long Litt Woon, Oslo
Varamedlem: Per Kvistad Uddu, Trondheim

Representanter for de ansatte:
Per Ravnaas
Steinar Aanesland (ny)
Sidsel Avlund (ny)