Historisk arkiv

Kulturminneåret 2009 åpnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Både kultur- og kirkeminister Trond Giske og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var til stede under åpningen av Kulturminneåret 2009 i Trondheim, tirsdag 3. februar, for å vise bredden og mangfoldet i kulturminnearbeidet.

Både kultur- og kirkeminister Trond Giske og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er til stede under åpningen av Kulturminneåret 2009 i Trondheim, tirsdag 3. februar 2009, for å vise bredden og mangfoldet i kulturminnearbeidet.

Vandring på Pilgrimsleden, leder for restaureringsarbeidene Øyvind Lunde og statsrådene Trond Giske og Erik Solheim. Foto: Carl-Erik Eriksson

Gjennom hundrevis av arrangement gjennom hele året skal alle få oppleve nye sider ved kulturminnene og oppdage nye kulturminner i nærmiljøet sitt. Hovedtema for kulturminneåret er dagliglivets kulturminner – kulturminnene som omgir oss i hverdagen vår, kulturminnene vi ser på vei til jobben eller til skolen, kulturminnene som ligger ”rett rundt hjørnet” for der vi bor.

Statsrådene Giske og Solheim besøker restaureringsarbeidene for domkirken. Foto: Carl-Erik Eriksson

Kulturminneløype på Kalvskinnet og langs pilegrimsleden, mottakelse i Erkebispegården, stor fest på Marienborg jernbaneverksted og middag i den gamle ubåtbunkeren Dora. Dette er noe av det som ventet de rundt 300 deltakerne på den offisielle åpningen i Trondheim.

Statsrådenes offisielle åpning av Kulturminneåret 2009 på Marienborg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Fakta om Kulturminneåret 2009:

Hovedtema

Dagliglivets kulturminner er hovedtema for Kulturminneåret 2009. Temaet har to innfallsvinkler:

 • Kulturminner på vandring retter søkelyset mot hvordan impulser utenfra har satt sine spor i kulturminnene i Norge.
 • Dokumentasjon av kulturminner legger til rette for at folk skal kunne bruke ny teknologi og bidra med egne fortellinger og egen kunnskap om kulturminnene.

Organisering

Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet står sammen som arrangør av Kulturminneåret 2009. Norges Kulturvernforbund har fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og oppsummere året.

Kulturvernforbundet leder en koordineringsgruppe som består av ABM-utvikling, Riksantikvaren, Norges Museumsforbund og Kommunenes Sentralforbund.

Norges kulturvernforbund huser sekretariatet for kulturminneåret, som blant annet drifter kulturminneårets internettside www.kulturminneaaret2009.no hvor man finner den landsdekkende kalenderen der alle oppfordres til å legge inn egne arrangement og aktiviteter. Sekretariatsleder er Sidsel Hindal: tlf. +47 918 13 590.

Mål

Kulturminneåret 2009 skal:

 • gjøre kulturminnene levende gjennom opplevelser og arrangement
 • vise bredden og mangfoldet i kulturminnene, gjennom å:
  - utfordre oppfatningen av kulturminnebegrepet: Hvor går grensen mellom kulturminner og personlige minner? Hva er verdt å huske? Hva er verdt å ta vare på? Hva skal fredes?
  - synliggjøre den flerkulturelle dimensjonen i kulturarven
  - se den materielle (fysiske) og den immaterielle (fortellinger og kunnskap) kulturarven i sammenheng

 

 • modernisere arbeidet med kulturminnene, ved at:
  - folk skal kunne dele personlige fortellinger og kunnskap om kulturminner i en interaktiv, digital verden
  - institusjonene gjør samlingene og ressursene sine tilgjengelige på nettet

 

 • bidra til nye samarbeidsformer mellom frivillig, privat og offentlig sektor., ved å:
  - styrke den gjensidige anerkjennelsen av de frivillige organisasjonenes og den offentlige forvaltningens innsats for å ta vare på kulturarven
  - etablere nye nettverk og samarbeidsprosjekt

 

 • demokratisere kulturminnene gjennom å:
  - gjøre dem tilgjengelige for alle
  - få fram nye typer eller nye grupper av kulturminner
  - invitere alle til å hente fram egne kulturminner

Økonomi

Totalt har de to departementene bevilget i overkant av 27 millioner kroner til arbeid relatert til kulturminneåret de siste fire årene – hvorav i overkant av 20 millioner på årets budsjett. Av disse går seks millioner kroner som tilskudd til ulike lokale og regionale tiltak.

Det skjer i kulturminneåret - landsdekkende prosjekt

Kulturminneløypa
Frivillige, private og offentlige aktører over hele landet er invitert til å samarbeide om å lage løyper mellom kulturminner. Løypene legges inn på et nasjonalt, digitalt kart. Kulturminneløyper kan være basert på ett tema eller lages ut fra et geografisk område. På www.kulturminneløypa.no vil du finne kartfestede løyper, oppleve digitale fortellinger, lage dine egne forslag, eller finne løypebeskrivelser du kan skrive ut og ta med på tur!

Kontaktperson: Dagny Stuedahl
E-post: dagny.stuedahl@kulturvern.no   
telefon: 997 28 156

Riksantikvaren freder dagliglivets kulturminner
Riksantikvaren markerer Kulturminneåret 2009 blant annet ved å frede 12 kulturminner som representerer fellesskapets opplevelser og verdier. Dette er tydelige og samlende kulturminner som er tilgjengelig for folk flest og en del av manges hverdag. Se www.ra.no

Kontaktperson: Marianne Brynildsen
E-post: marianne.brynildsen@ra.no 
telefon: 982 02 852

Digitalt fortalt - kulturminner på nett
Dette er en ny tjeneste hvor publikum kan lage engasjerende og utradisjonelle fortellinger knyttet til immaterielle og materielle kulturminner. På http://df.kulturnett.no kan du finne kartfestede fortellinger om kulturminner i ditt nærområde og publisere dine egne fortellinger. ABM-utvikling står bak satsingen.

Kontaktperson: Siri Slettvåg
E-post: siri.slettvag@abm-utvikling.no 
telefon: 23 11 75 76/928 40 448

Kulturminner forteller
Norges museumsforbund tar opp jakten på de gode fortellingene bak kulturminnene. Historiene kan være dramatiske, rørende, mystiske eller dagligdagse. Utgangspunktet for en fortelling kan like gjerne være en løs gjenstand som en bygning.

Kontaktperson: Monica Mørch
E-post: Monica.Morch@norskfolkemuseum.no  
telefon: 22 12 36 98/975 12 720

Mangfoldige minner er en fortsettelse av mangfoldsåret, og er en innsamling av kulturminner og personlige minner fra innvandrere i Norge. Alle fortellingene er å finne på www.mangfoldigeminner.no.

Kontaktperson: Ida Tolgensbakk Vedeld 
E-post: ida.vedeld@lokalhistorie.no 
telefon: 22 92 51 32

dagligliv.no
I 2009 skal dagliglivets kjæreste gjenstander og øyeblikk fra krigen til våre dager kåres. Det kan være ”dorullprinsessen”, stresslessen, blondegardinene eller mokkabønnene. På www.dagligliv.no kan du sende inn dine egne bilder fra norsk dagligliv akkurat nå og stemme frem dine favoritter.

Kontaktperson: Ulla Heli
E-post: ulla.heli@kulturvern.no
Telefon: 928 09 642

Ukens kulturminne
Hver uke i 2009 blir et nytt kulturminne presentert på www.kulturminneaaret2009.no. Gjennom artikler og bilder vil du her bli introdusert for overraskende kulturminner og kontroversielle perspektiver. Du kan abonnere på tjenesten.

Kontaktperson: Bjørn Vidar Johansen
E-post: bjorn.v.johansen@gmail.com
Telefon: 934 95 303

Månedens artikkel
Kulturminnevern er ikke konfliktfritt. Med Kulturminneåret 2009 er det duket for debatt. Hver måned blir kronikker av ledende aktører fra ulike deler av kulturminnevernet presenterert. Følg med i aviser og på www.kulturminneaaret2009.no

Kontaktperson: Liv Bjørnhaug Johansen
E-post: liv.b.johansen@kulturvern.no
Telefon: 976 32 910

Fordums kraft – nytt liv
Her finner du fortellinger om industriminner i møte med vår tid. Ti kunstnere, en fotograf og ti av våre eldste industrianlegg er med i prosjektet. På www.kulturminneaaret.no blogger kunstnerne. I juli åpnes en stor utstilling på Rådhusplassen i Oslo.

Kontaktperson: Sidsel Hindal
E-post: sidsel.hindal@kulturvern.no
Telefon: 918 13 590

Kulturminner på reise
I samarbeid med 18 museer over hele landet har skoleelever i 8. klasse har forsket på kulturminner hjemme. Bildene blir til en nettutstilling på www.kulturminneaaret2009.no formidlet med utgangspunkt i elevenes egen dokumentasjon.

Kontaktperson: Liv Bjørnhaug Johansen
E-post: liv.b.johansen@kulturvern.no      
telefon: 976 32 910
 

Større arrangement videre i året

Sommerarrangement i Kristiansand 19. juni
Vertskap for arrangementet er Porto Franco – Kristiansands frihavn – et prosjekt i Riksantikvarens verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, som på vegne av Norges kulturvernforbund og i samarbeid med Norsk kulturminnefond, inviterer alle lokale aktører på området til å delta i et storstilt arrangement, i tilknytning til frihavndagene 19.-21. juni.

Stor markering i Oslo 1. juli
På Rådhusplassen åpnes utstillingen om de tekniske og industrielle kulturminnene (Fordums krav – nytt liv). Det blir stor mobilisering av kulturminneaktører i Oslo, inkludert de statlige sektorene, med kulturminneløype i sentrum/området rundt Rådhuset.

Tromsø november/desember – veien videre
Vi markerer at året nærmer seg slutten, men kulturminneåret lever videre. Dette er bare slutten på begynnelsen. Vi planlegger veien videre!

Følg med på kalenderen på www.kulturminneaaret2009.no