Historisk arkiv

1 200 millioner kroner til idrettsformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

- Ved årets fordeling har vi styrket innsatsen i forhold til den viktigste målgruppen for regjeringens idrettspolitikk, nemlig barn og ungdom, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Pressemelding

Nr.: 36/06
Dato: 05.05.2006
Kontaktperson: Eksp.sjef Paul Glomsaker, Idrettsavd., tlf. 22 24 80 50

Hovedfordelingen for 2006 (pdf)
Fylkesoversikt - spillemidler til idrettsanlegg i kommunene (pdf)

1 200 millioner kroner til idrettsformål

Regjeringen har fordelt 1 200 millioner kroner til idrettsformål. – Ved årets fordeling har vi styrket innsatsen i forhold til den viktigste målgruppen for regjeringens idrettspolitikk, nemlig barn og ungdom, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Det statlige tilskuddet til idrettsformål kommer fra overskuddet til Norsk Tipping AS. Norsk Tipping AS hadde også i 2005 en nedgang i omsetningen. Overskuddet til idrettsformål er likevel på samme nivå som de to foregående år.

Idrettsanlegg i kommunene
I 2006 er det til sammen avsatt 612,8 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene, som er den største summen noensinne.

- Regjeringen legger opp til en viktig satsing på idrettsanlegg, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. Nesten all idrettsaktivitet, både den organiserte og den som drives på egenhånd, nyter godt av denne satsingen, fortsetter Giske.

- Søknadssummen fra kommunene tyder på at det er vilje lokalt til å prioritere idrettsanlegg. Samspillet mellom idrettslag, kommuner og staten er svært viktig for å få til en vellykket anleggssatsing, sier statsråden.

- Regjeringen ser det videre som særlig viktig å bidra til anleggsutbygging i befolkningstette områder, og har avsatt 73 millioner kroner til et særskilt anleggsprogram.

- Dette er midler som øremerkes til områder hvor anleggsdekningen er dårligst, og for å sikre at barn og ungdom overalt i landet får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Lokale lag og foreninger mottar 120 millioner kroner
Tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger holdes på samme nivå som i fjor. Målet med tilskuddet er å bidra til aktivitet i lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

En grundig evaluering har vist at tilskuddsordningen er velfungerende og at måloppnåelsen er god.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Stiftelsen Antidoping Norge
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er tidligere tildelt 349 millioner kroner, og Stiftelsen Antidoping Norge er tidligere tildelt 18,5 millioner kroner.