Historisk arkiv

120 000 kroner til Fredrikstad Animation Festival

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet gir et tilskudd på 120 000 kroner til gjennomføringen av Fredrikstad Animation Festival 2006.

Pressemelding

Nr.: 85/06
Dato: 18.07.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Nina Økland, mobil: 48 15 47 65

120 000 kroner til Fredrikstad Animation Festival

Kultur- og kirkedepartementet gir et tilskudd på 120 000 kroner til gjennomføringen av Fredrikstad Animation Festival 2006.

Tilskuddet er en engangsbevilgning og gis som en påskjønnelse for festivalens status som Ars Baltica-prosjekt. Fredrikstad Animation Festival har utmerket seg som en møteplass og inspirasjonskilde for animatører fra hele Norden og Baltikum.
Festivalen fikk status som Ars Baltica-prosjekt i mai i år.

En status som Ars Baltica-prosjekt er et kvalitetsstempel for arrangementer og tiltak som trekker publikum og deltakere fra de nordiske og baltiske landene, samt Russland, Polen og tre tyske delstater.