Historisk arkiv

Bispevalget i Hamar: Gullaksen og Lappegard fikk flest stemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Domprost Per-Otto Gullaksen og prost Sevat Lappegard fikk flest stemmer i avstemningen om hvem som bør bli ny biskop i Hamar etter Rosemarie Köhn som er meddelt avskjed i nåde fra 1. november.

Pressemelding

Nr.: 59/06
Dato: 02.06.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Ole H. Fisknes, tlf. 22 24 79 00

Bispevalget i Hamar:

Gullaksen og Lappegard fikk flest stemmer

Domprost Per-Otto Gullaksen og prost Sevat Lappegard fikk flest stemmer i avstemningen om hvem som bør bli ny biskop i Hamar etter Rosemarie Köhn som er meddelt avskjed i nåde fra 1. november.

Gullaksen og Lappegard fikk begge 82 stemmer som førstekandidat. På de neste plassene kom rektor Halvor Nordhaug (67 stemmer), sokneprest Solveig Fiske (48 stemmer), residerende kapellan Berit Lånke (43 stemmer) domprost Knut Andresen (40 stemmer).

De stemmeberettigede hadde anledning til å stemme på tre kandidater i prioritert rekkefølge. Dersom vi ser på det totale stemmetallet får vi følgende resultat: 1. Gullaksen (209 stemmer), 2. Lånke (200 stemmer), 3. Andresen (165 stemmer), 4. Fiske (147 stemmer), 5. Lappegard (144 stemmer) og Nordhaug (109 stemmer).

I avstemningen som nå er avsluttet hadde følgende stemmerett:

  • Prester i offentlig kirkelig stilling i Hamar bispedømme.
  • Prostene i de øvrige bispedømmene.
  • De teologiske professorer ved de teologiske fakulteter og rektorer ved de praktisk-teologiske seminarer.
  • Menighetsrådene i Hamar bispedømme.
  • Vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Hamar bispedømme.

Avstemningsresultatet går nå til Kirkerådet og landets biskoper. Disse vil få frist til 30. juni med å gi sine råd til Kultur- og kirkedepartementet om hvem som bør utnevnes.

Vedlegg: Oversikt over stemmefordelingen