Historisk arkiv

Ein million kroner til Svalbard Museum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 145/06
Dato: 06.10.2006

Ein million kroner til Svalbard Museum

I forslaget til kulturbudsjett for 2007 er det foreslått ein million kroner til Svalbard Museum.

Dette betyr at Svalbard Museum vil bli ein ny institusjon i det nasjonale museumsnettverket.

I tillegg er det foreslått tilskot til bibliotekteneste på Svalbard med 0,2 millionar kroner og til kulturtiltak generelt på 0,1 millionar kroner.