Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Flere kulturaktiviteter for barn og unge på lokalt nivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 116/05
Dato: 06.10.2006

Flere kulturaktiviteter for barn og unge på lokalt nivå

I statsbudsjettet for 2007 er tilskudd til barn og unges kulturaktiviteter økt med 19,6 millioner kroner.

Frifond-midlene øker med 10,6 millioner kroner og sammen med 5 millioner kroner i økte spillemidler gir dette 15,6 millioner kroner i økte midler til fordeling til barn og unge i 2007. Midlene fordeles av Kultur- og kirkedepartementet til de tre paraplyorganisasjonene Norsk Musikkråd, Norsk teaterråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det fastsettes ikke detaljerte kriterier fra statens side for den videre fordeling, men hver av de tre paraplyorganisasjonene har ansvar for fordeling, klagebehandling og rapportering til staten om bruken av midlene på lokalt nivå.

Innkjøpsordningene for barn og unge innen skjønn- og faglitteratur under Norsk kulturfond styrkes med 2 millioner kroner. I tillegg er avsetningen til barne- og ungdomskultur styrket med 2 millioner kroner øremerket tiltak for de yngste barna.

Til toppen