Historisk arkiv

Fokus på nordiske medier i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

De årlige Nordiske Mediedager i Bergen har blitt en sentral møteplass for mediesektoren. Fra 10-13. mai arrangeres det i Bergen med innledere og deltakere fra hele Norden.

Fokus på nordiske medier i Bergen

De årlige Nordiske Mediedager i Bergen har blitt en sentral møteplass for mediesektoren. Fra 10-13. mai arrangeres det i Bergen med innledere og deltakere fra hele Norden. Temaer som digitalisering, det nye tv-direktivet, betal-tv, eierskap og dataspill står på dagsorden. Det siste vil også stå sentralt når det nordiske dataspillprogrammet blir presentert.

Nordiske forhold blir spesielt vektlagt 11. mai som en del av det norske formannskapsprogrammet for 2006. Tv-sjefene fra de nordiske land vil drøfte bla. hvordan de kan utnytte nye muligheter knyttet til digitaliseringen. Radiosjefene vil utveksle meninger om teknologi og radio, når Norge og Danmark satser på DAB-radio i fremtiden, mens Sverige i stedet vil utbedre FM-nettet. Finland har på sin side lagt DAB på is.


Informasjon om programmet: www.mediedager.no