Historisk arkiv

Inflasjonssikring av Opplysningsvesenets fond oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår å oppheve lovbestemmelsen om inflasjonssikring av grunnkapitalen i Opplysningsvesenets fond. I statsråd i dag la Regjeringen fram forslag om endringer i loven om Opplysningsvesenets fond.

Pressemelding

Nr.: 22/06
Dato: 07.04.2006
Kontaktperson: eksp.sjef Ole H. Fisknes, tlf. 22247901, avd.dir.Jørn Hagen tlf. 22247910

Inflasjonssikring av Opplysningsvesenets fond oppheves

Regjeringen foreslår å oppheve lovbestemmelsen om inflasjonssikring av grunnkapitalen i Opplysningsvesenets fond.

I statsråd i dag la Regjeringen fram forslag om endringer i loven om Opplysningsvesenets fond.

- Lovbestemmelsen om inflasjonssikring av fondets kapital gir unødvendige bindinger på bruken av fondets avkastning. Dagens lovbestemmelse er unødvendig, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. – Behovet for inflasjonssikring vil uansett bli vurdert av departementet hvert år i lys av fondets verdiutvikling for øvrig. Utviklingen i fondets realverdier er mer avhengig av utviklingen i finansmarkedene enn av inflasjonen, uttaler statsråd Giske.

Kirkemøtet 2005 ba departementet vurdere spørsmålet om det var behov for å ha et lovfestet krav om inflasjonssikring av fondet. Kirkerådet har i mars i år uttalt seg til regjeringens lovforslag og har ikke hatt innvendinger.

Det var regjeringen Bondevik II som i forrige stortingsperiode fikk flertall i Stortinget for denne bestemmelsen.