Historisk arkiv

Ivar Fonnes utnevnt til ny riksarkivar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Ivar Fonnes (61) er i statsråd fredag utnevnt til ny riksarkivar. Han blir øverste sjef for Arkivverket, som består av Riksarkivet og åtte regionale statsarkiver.

Pressemelding

Nr.: 46/06
Dato: 19.05.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Stein Sægrov, tlf. 22 24 80 26

Ivar Fonnes utnevnt til ny riksarkivar

Ivar Fonnes (61) er i statsråd fredag utnevnt til ny riksarkivar. Han blir dermed øverste sjef for Arkivverket, som består av Riksarkivet og åtte regionale statsarkiver. Riksarkivaren har også den daglige ledelsen av Riksarkivet.

Ivar Fonnes er utdannet cand. philol. ved Universitetet i Oslo med hovedfag i historie og har ellers russisk og statistikk i fagkretsen. Han ble tilsatt i Riksarkivet i 1983 og var fra starten leder for Riksarkivets edb-avdeling. I 1990 ble han utnevnt til avdelingsdirektør og leder for en av Riksarkivets to storavdelinger. I kraft av denne stillingen har han også vært med i toppledelsen for Arkivverket, som en av Riksarkivarens to stedfortredere, i dag med tittel av assisterende direktør.

Før han ble tilsatt i Riksarkivet, arbeidet Ivar Fonnes ved Dataavdelingen ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som edb-konsulent, førstekonsulent, amanuensis og førsteamanuensis.

Ivar Fonnes har ledet flere større prosjekter og utredninger, dels innad i Arkivverket dels i samarbeid med eller i regi av andre aktører. Her kan særlig nevnes videreutviklingen av den såkalte Noark-standarden for elektronisk journalføring og arkivering. Som leder for et offentlig oppnevnt utvalg overleverte han tidligere i år en utredning om spesialisthelsetjenestens arkiver til helse- og omsorgsministeren. Ivar Fonnes har skrevet den autoriserte arkivhåndboken for offentlig forvaltning.

Ivar Fonnes etterfølger John Herstad, som går av med pensjon fra 1. august etter nærmere 25 år som riksarkivar.