Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen til aviser for portoutgifter videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen å videreføre ordningen med kompensasjon for avisenes portoutgifter.(06.10.06)

Pressemelding

Nr.: 124/06
Dato: 06.10.2006

Kompensasjonsordningen til aviser for portoutgifter videreføres

I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen å videreføre ordningen med kompensasjon for avisenes portoutgifter.


Portokostnadene for aviser har økt mer enn normal prisstigning i de siste årene. For å kompensere for noe av denne økningen vedtok Stortinget i 2006 å innføre en ny tilskuddsordning til de avisene som har blitt hardest rammet.


Ordningen er rettet mot aviser som mottar pressestøtte. Bevilgningen foreslås videreført på samme nominelle nivå som for 2006. Dette vil også bidra til å styrke avisenes økonomi.

Til toppen