Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rockesatsinga held fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Tilskotet til musikkverkstader blir auka med vel 2,5 millionar kroner. Av desse skal 2 millionar gå til øvingslokale. Vidare er det lagt inn 1 million kroner til etablering av ei prøveordning med klubbstøtte for arrangørar og spelestader frå 2007.

Pressemelding

Nr.: 105/06
Dato: 06.10.2006

Rockesatsinga held fram

Regjeringa foreslår ein auke på 10,1 millionar til pop, rock og blues.

Tilskotet til musikkverkstader blir auka med vel 2,5 millionar kroner. Av desse skal 2 millionar gå til øvingslokale. Vidare er det lagt inn 1 million kroner til etablering av ei prøveordning med klubbstøtte for arrangørar og spelestader frå 2007. Turné- og arrangørstøtta for rock- og populærmusikk (TARP) blir styrkt med 1 million kroner.

– Klubbstøtteordninga er eit prøveprosjekt. Partane i musikklivet vil bli invitert til å koma med innspel til korleis vi skal organisera støtteordninga, seier kultur- og kyrkjeminister Trond Giske.

Tilskotet til etablering av eit opplevingssenter for pop og rock i Trondheim er auka med vel 1,5 millionar kroner. I tillegg vil Bergen Rock Aktører (BRAK) i 2007 få fast støtte med 0,5 millionar kroner.

Knutepunktfestivalar for blues og rock
Det er foreslått 3,6 millionar kroner i auke til knutepunktfestivalane. Her er det løyvt 1,5 millionar kroner til kvar ny knutepunktfestival for blues og rock.

– Vi vil i 2007 vurdera kva for festivalar som skal få slik status, seier statsråd Trond Giske.

Til toppen