Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Solid økning til Landsdelsmusikerordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 139/06
Dato: 06.10.2006

Solid økning til Landsdelsmusikerordningen

Forslaget til statsbudsjett for 2007 innebærer en økning til ulike kulturtilbud i Nordland på vel 8,6 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Landsdelsmusikerordningen med 3,5 millioner kroner. Ordningen omfatter også fylkene Troms og Finnmark. Av økningen er 2 millioner kroner øremerket styrking av Festspillene Turné - samarbeidsorganisasjon for konsert- og turnévirksomhet.

- Landsdelsmusikerordningen har solid forankring i den nordlige landsdel. Den gir et variert musikktilbud av høy kvalitet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Av større økninger til kulturinstitusjoner i Nordland kan nevnes:

1,6 millioner kroner til Nordland Teater

0,4 millioner kroner til Helgeland museum

0,59 millioner kroner til Nordnorsk Kunstnersenter

0,5 millioner kroner til Kaare Espolin Johnson-markering

0,5 millioner kroner til Lofoten Internasjonale Kunstfestival (LIAF)

0,45 millioner kroner til Norsk Luftfartsmuseum

0,4 millioner kroner til Salten museum

0,38 millioner kroner til Museum Nord

0,25 millioner kroner til Stamsund Internasjonale Teaterfestival

- Kulturløftet innebærer også at en satser på kultur i Nordland. Kulturløftet skal komme alle til gode, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. En rekke andre ordninger under Kulturrådet vil også komme Nordland til gode. Festivalstøtte, ensemblestøtte, korsatsing, korpsstøtte, rockesatsingen er tiltak som skal fordeles over hele landet.

Til toppen