Historisk arkiv

Strengere grenser for eierskap av medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet legger i dag fram en proposisjon om endringer i medieeierskapsloven. Forslaget innebærer at den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio reduseres fra 40 prosent til 1/3 av markedet.

Pressemelding

Nr.: 19/06
Dato: 24.03.2006
Kontaktperson: Eksp.sjef Roy Kristiansen, Medieavd., tlf. 22 24 80 04

Strengere grenser for eierskap av medier

Kultur- og kirkedepartementet legger i dag fram en proposisjon om endringer i medieeierskapsloven. Forslaget innebærer at den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio reduseres fra 40 prosent til 1/3 av markedet.

- En grense på 1/3 vil hindre at mediene blir samlet på så få hender at ytrings- og informasjonsfriheten reelt sett blir svekket, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. - Vi ønsker at det skal være rom for at nye eiermiljøer kan gro frem både på nasjonalt og regionalt plan. Stor grad av eierkonsentrasjon kan gjøre det vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet, understreker statsråd Giske.

Grensen på 1/3 ligger på et gjennomsnittsnivå i europeisk sammenheng.

Følgende øvre begrensninger foreslås for nasjonalt eierskap:

a) 1/3 av det samlede dagsopplaget for dagspressen (nå 40 prosent)

b) 1/3 av de samlede seertallene for fjernsyn (nå 40 prosent)

c) 1/3 av de samlede lyttertallene for radio (nå 40 prosent)