Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrking av frivillig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen legger forholdene til rette for frivillig virksomhet. Bevilgningen til ulike frivillighetsformål økes med 31,3 mill kroner. (06.10.06)

Pressemelding

Nr.: 114/06
Dato: 06.10.2006

Styrking av frivillig sektor

Regjeringen legger forholdene til rette for frivillig virksomhet. Bevilgningen til ulike frivillighetsformål økes med 31,3 mill kroner, til blant annet:

Bevilgningen til frivillighetssentraler økes med 7,5 millioner kroner. Dette vil gi rom for å opprette minst 20 nye sentraler samt å justere tilskuddssatsen til de 277 eksisterende sentralene med 10 000 kroner. (Se egen pressemelding)

I budsjettforslaget foreslås følgende økninger til frivillig sektor:

10,6 millioner kroner: Frifond-ordningen. (Sammen med 5 millioner kroner i økte spillemidler gir dette 15, 6 millioner kroner i økte midler til fordeling til barn og unge i 2007).

7,5 millioner kroner: Frivillighetssentraler. (Gir rom for å opprette 20 nye frivillighetssentraler samt å øke tilskuddet til de eksisterende frivillighetssentralene med 10 000 kroner).

3 millioner kroner: Ulike utviklingstiltak i regi av frivillige organisasjoner, herunder inkluderingstiltak.

0,5 millioner kroner: Frivillighet Norge.

Det er avsatt 3 millioner kroner til utvikling av et frivillighetsregister.

Det foreslås videre en økning på 6,7 mill. kroner til momskompensasjon.

Til toppen