Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrking av NRK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringens mål er å ha et best mulig allmenn­kringkastingstilbud i fjernsyn og radio. NRKs rolle som formidler av kultur, språk og nasjonal identitet må videreføres, og NRKs distriktskontorer skal ha gode utviklingsmuligheter. (06.10.06)

Pressemelding

Nr.: 123/06
Dato: 06.10.2006

Styrking av NRK

Regjeringens mål er å ha et best mulig allmenn­kringkastingstilbud i fjernsyn og radio. NRKs rolle som formidler av kultur, språk og nasjonal identitet må videreføres, og NRKs distriktskontorer skal ha gode utviklingsmuligheter.

Kringkastingsavgiften foreslås økt med kr 60 fra kr 1 888 til kr 1 948 ekskl. merverdiavgift.

Kringkastingsavgiften for 2007 blir etter dette kr 2 104,- inkl. merverdiavgift. Forslaget
innebærer en økning på om lag 3 pst., ekskl. merverdiavgift.


NRK står overfor store økonomiske utfordringer de nærmeste årene knyttet til teknologiskiftet fra analog til digital tv-produksjon.


Videre er det nødvendig at NRK får fortgang i digitaliseringen av NRKs arkivmateriale. Per i dag er 2/3 av radiomaterialet digitalisert, men det gjenstår svært mye arbeid med digitalisering av fjernsynsarkivene. Det forutsettes også at NRK utvikler og styrker tilbudet rettet mot barn og unge.

Til toppen