Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tilskudd til nasjonale kulturbygg økes vesentlig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 109/06
Dato: 06.10.2006

Tilskudd til nasjonale kulturbygg økes vesentlig

I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen 54,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg. Forslaget innebærer en økning på 47,5 millioner kroner sammenlignet med bevilgningen for 2006.

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til bygging av nytt Østsamisk museum i Neiden i Sør-Varanger kommune og til videre planlegging av utstillingene. Statsbygg er byggherre. Byggingen kan starte sommeren 2007 og være ferdig sommeren 2008.

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til byggeprosjektet ved Norsk Industriarbeidermuseum i Rjukan. Statsbygg er byggherre. Museet har planer om å starte ombyggingen i 2007 og ferdigstille prosjektet i 2008. I alt vil det bli gitt 21 millioner kroner til prosjektet.

Det foreslås 1,5 million kroner i planleggingstilskudd i 2007 til byggeprosjekt i Ája Samisk Senter.

Til oppføring av bygning i Vardø med monument over trolldomsdømte foreslår departementet 2 million kroner. 1 million av dette overføres fra tildeling til Tusenårsstedet.

Til ekstraordinært vedlikehold av teaterbygningene og fornyelse av teknisk utstyr ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Nationale Scene foreslår departementet til sammen 7 millioner kroner, fordelt med 1,8 million kroner til Den Nationale Scene, 2,6 millioner kroner til Det Norske Teatret og 2,6 millioner kroner til Nationaltheatret.

Til finansiering av ombyggingen av eksisterende lokaler for Bergen Kunstmuseum foreslår departementet 10 millioner kroner i 2007. Museumslokalene ble tatt i bruk i 2003.

Til toppen