Historisk arkiv

TV 2 blir gratis til 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har i dag besluttet å tildele NTV konsesjon for digitalt bakkenett for fjernsyn. Kultur- og kirkeminister Trond Giske har samtidig inngått avtale med TV 2 som sikrer at kanalen går gratis i det digitale bakkenettet ut 2009.

Pressemelding

Nr.: 56/06
Dato: 01.06.2006
Kontaktperson: Eksp.sjef Roy Kristiansen tlf. 22 24 80 04 / mob. 48 09 96 91

TV 2 blir gratis til 2010

Konsesjon for digitalt bakkenett

Regjeringen har i dag besluttet å tildele NTV konsesjon for digitalt bakkenett for fjernsyn. Kultur- og kirkeminister Trond Giske har samtidig inngått avtale med TV 2 som sikrer at kanalen går gratis i det digitale bakkenettet ut 2009.

TV 2 får sende kryptert, men det skal ikke innebære abonnements- eller gebyrkostnader for kundene. Kortet som kreves for å lese krypteringen av TV 2 vil være kostnadsfri for forbrukerne.

- Jeg er veldig glad for at vi kom fram til en løsning som ivaretar TV-seernes interesser. Det digitale bakkenettet vil gi bedre tilbud og større valgfrihet for seerne. TV 2 vil være gratis til 2010, samtlige NRK-kanaler vil være gratis, NRK 2 vil nå ut til hele landet, og NRK vil få en ny tredje kanal. NRKs radiokanaler vil også nå ut digitalt til hele landet, gratis for forbrukerne, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Filmstøtten sikret
TV 2 har forpliktet seg til å betale det årlige bidraget til Norsk filmfond på rundt 28 mill. kroner i året ut 2009.

– Dette er svært viktig for norsk film og TV-drama produksjon, sier Trond Giske.

TV 2 vil som konsekvens av redusert bruk av analoge frekvenser slippe å betale et konsesjonsbestemt vederlag som baserer seg på kanalens reklameinntekter.

Alle må ha mottaker
Digitaliseringen av fjernsynssendingene innebærer at alle som ikke er tilknyttet kabel eller satellittnett må ha en mottaker for å se TV, det gjelder uansett om fjernsynskanalene som formidles i nettet er kryptert eller ikke.

Konsesjonen skal sikre at det blir et fritt boksmarked, dvs. at alle mottakere som tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav skal kunne omsettes fritt i markedet.

- Jeg er overbevist om at et fritt boksmarked etter hvert vil gi billigere mottakere enn prisen på 1500 kroner som er antydet i dag, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.