Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

40 millioner til satsing på norsk film

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Som en oppfølging av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, styrkes statsbudsjettets bevilgning til norsk film med 35 millioner kroner for 2008. I tillegg vil FILM&KINO øke sin innsats med 5 millioner kroner.

Som en oppfølging av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, styrkes statsbudsjettets bevilgning til norsk film med 35 millioner kroner for 2008. I tillegg vil FILM&KINO øke sin innsats med 5 millioner kroner.

I 2006 økte innsatsen med 31 millioner kroner og i 2007 med 29 millioner kroner, det betyr at økningen har vært på omlag 100 millioner siden regjeringsskiftet.

Økningen fordeler seg på følgende hovedsatsninger:

  • 28 millioner kroner til produksjonsstøtten slik at målet om 20 spillefilmer og 5 kinodokumentarer kan nås
  • 3 millioner kroner til de regionale filmfondene og filmsentrene
  • 3 millioner kroner til etableringen av et nytt filminstitutt
  • 1 million kroner til arbeidet med innsamling og bevaring av film

Nasjonalbiblioteket overtar ansvaret fra Norsk filminstitutt for innsamling, bevaring og restaurering av film fra og med 1. januar 2008. I forbindelse med dette overføres også arbeidsgiveransvaret for 12 årsverk, med virkning fra 1. januar 2008. Inntil videre vil medarbeiderne fortsatt være lokalisert i Filmens Hus. Samtidig overføres lønns- og driftsmidler i tilknytning til disse oppgavene og årsverkene, til sammen 11,8 millioner kroner.

FILM&KINO overtar ansvar for filmfestivaler fra 2008
Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, vil organisasjonen FILM&KINO overta ansvaret for filmfestivaler. Dette inkluderer statens forpliktelser i henhold til knutepunktavtalen for Kortfilmfestivalen i Grimstad og hovedansvaret for arbeid rettet mot barn og unge. Samlet innebærer dette at FILM&KINO overtar statlige forpliktelser som beløper seg til ca. 5 millioner kroner.

Til toppen