Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Arkivverket styrkes med 17,2 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen øker bevilgningen til det statlige Arkivverket med 17,2 millioner kroner i 2008, til 216,8 millioner kroner. Økningen skal særlig gå til å styrke bevaring av elektronisk arkivmateriale, og sikre at ugjenkallelig bevaringsverdig arkivmateriale ikke går tapt.

Det statlige Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv og samisk arkiv. Behovet for en omfattende kapasitetsoppbygging i Arkivverket ble slått fast allerede i abm-meldingen, og senere gjentatt i Kulturmeldingen, med tilslutning fra Stortinget.

Arkivverket har de senere årene opplevd store utfordringer knyttet til avleveringsetterslep og bevaring av både papirbasert og elektronisk arkivmateriale. Økningen vil styrke Arkivverket som lovforvaltende arkivmyndighet.

Til toppen