Forsiden

Historisk arkiv

Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim vil ligge på Brattøra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det nye opplevelsessenteret for pop og rock blir i "Mellageret" på Brattøra i Trondheim. Bratterøkaia AS vant anbudskonkurransen om plassering og tilrettelegging.

Kulturminister Trond Giske offentliggjorde i dag på en pressekonferanse hvor det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock skal ligge i Trondheim. Bratterøkaia AS vant anbudskonkurransen om plassering og tilrettelegging. Det nye opplevelsessenteret for pop og rock blir i "Mellageret" på Brattøra i Trondheim.

- Kriteriene som er lagt til grunn for å velge Brattøra har vært pris funksjonalitet/kvalitet og beliggenhet. Statsbygg leverte sin innstilling til departementet 3. september, og på grunnlag av denne har vi tatt avgjørelsen, sier kulturminister Trond Giske.

Anbudskonkurransen om tilrettelegging og utleie av lokaler for opplevelsessenteret ble lansert 9. februar i år. Etter en gjennomgang av de to tilbyderne; Dora AS og Brattørkaia AS, ble disse kvalifisert og invitert til en dialog der prosjektleder Arvid Esperø og Statsbygg har samarbeidet tett med tilbyderne for å utvikle et best mulig prosjekt.

Bygget vil ha et nettoareal på 3325 kvm., hvor halvparten vil være formidlingslokaler. I tillegg vil senteret innholde en scene, verksteder, kafé og kontorer. Ved hjelp av det fremste innen formidlingsteknologi og interaktivitet skal senteret formidle norsk rock- og pophistorie. Senteret åpner sommeren 2009.


 

Statsbyggs konklusjon av anbudstilbudene
Anbudstilbud,  tilbudskjema og hefte fra Bratterøkaia AS
Tilbud fra Dora AS. Dora har ytterligere materiell ( bilder/tengninger m.m) knyttet til sitt tilbud som det dessverre ikke er mulig å legge ut, grunnet filkapasitet på netttjenesten)