Historisk arkiv

Endringer i kulturminneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norge vil bidra til å verne om den fysiske kulturarven og bekjempe den illegale handelen med kulturgjenstander. Fra nyttår er det derfor innført nye regler om innførsel av kulturgjenstander til Norge. (18.01.07)

Pressemelding

Nr.: 05/2007
Dato: 18.01.07

Endringer i kulturminneloven

Norge vil bidra til å verne om den fysiske kulturarven og bekjempe den illegale handelen med kulturgjenstander. Fra nyttår er det derfor innført nye regler om innførsel av kulturgjenstander til Norge.

Norge skal nå ratifisere UNESCO-konvensjonen av 1970 om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander.

For å følge opp forpliktelsene i konvensjonen, er det fra 1. januar 2007 forbudt å føre inn til landet kulturgjenstander som er ulovlig utført fra et land som er part i en internasjonal avtale om tilbakelevering eller om tiltak mot illegal import, eksport eller handel med kulturgjenstander. Dette gjelder land som er en del av EU/EØS-området eller som har ratifisert Unidroit-konvensjonen av 1995 om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander. Fra og med medio mars vil dette også gjelde land som har ratifisert UNESCO-konvensjonen av 1970.

Importforbudet er nærmere regulert i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander som vil bli fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet. I den forbindelse oppheves gjeldende forskrift om forbud mot utførsel av kulturgjenstander med virkning fra 1. januar 2007.