Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Flere tiltak på kunstfeltet styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår å styrke flere tiltak på kunstfeltet i 2008. Tilskuddsøkningene skal bidra til en styrking av kjernevirksomheten ved flere ulike institusjoner samt skape grunnlag for videreutvikling av utstillings- og formidlingsaktiviteten og gi rom for flere prosjekter.

Økningene fordeles som følger: 

  • Tilskuddet til Bergen Kunsthall økes med 1 million kroner.
  • Virksomheten til OCA styrkes med ytterligere 0,8 millioner kroner.
  • Støtten til trafo.no økes derfor med 300 000 kroner
  • Unge Kunstneres Samfund styrkes med 300 000 kroner
  • Tilskuddet til Høstutstillingen styrkes med 100 000 kroner slik at Høstutstillingen vises i en by i tillegg til hovedstaden
  • Vestfossen Kunstlaboratorium styrkes med 250 000 kroner. 
  • Prosjektmidler til billedkunst og kunsthåndverk økes med 1 million kroner
  • Tilskuddet til ordningene under KORO økes med 1 million kroner.
  • Tiltaket Designtreff 100% Risør får 0,2 million kroner
Til toppen