Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Museene styrkes med 65 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Med en økning på 65 millioner kroner i 2008, fortsetter regjeringen satsingen på museene.

I det nasjonale museumsnettverket er det lagt vekt på å styrke museer som kan vise til resultater med hensyn til konsolidering, nettverksarbeid og god utvikling i besøkstallene. Videre styrkes også museer som har nybygg og utvidet virksomhet.
39 museer har fått økt tilskuddet med om lag 36 millioner kroner til sammen:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
(se egen pressemelding)

23,5 millioner kroner

Arkeologisk museum i Stavanger

1,0 million kroner

 

1,4 millioner mer til innkjøp av kunst:

Henie Onstad Kunstsenter

100 000 kroner

Lillehammer Kunstmuseum

100 000 kroner

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

100 000 kroner

Haugar Vestfold Kunstmuseum

100 000 kroner

Preus museum

100 000 kroner

Sørlandets Kunstmuseum

100 000 kroner

Haugalandmuseene

100 000 kroner

Rogaland Kunstmuseum

100 000 kroner

Kunstmuseene i Bergen

100 000 kroner

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

100 000 kroner

Kulturkvartalet

100 000 kroner

Trondheim Kunstmuseum

100 000 kroner

Nordnorsk Kunstmuseum

100 000 kroner

De Samiske Samlinger under Nordvestsamisk museumssiida

100 000 kroner

 

Økningen til blant annet drift av nye bygg og utvidet aktivitet:

Maihaugen (Publikumsbygning på Bjærkebek)

2,5 millioner kroner

Jærmuseet (Vitenfabrikken i Sandnes)

2,9 millioner kroner

Helgeland (Petter Dass-senter på Alstadhaug)

2,5 millioner kroner

Norsk Industriarbeidermuseum (Utvidelse og rehabilitering)

1,1 million kroner

Trøndelag Folkemuseum (Døvemuseet)

1,6 million kroner

 

Satsingen på nynorsk:

Nynorsk kultursentrum
(bl.a. til drift av Dei Nynorske Festspela)


1,0 million kroner

 

Mangfoldsåret 2008:

Oslo Museum (til arbeid med minoriteter og mangfold)

0,8 million kroner

Jødisk museum i Oslo (bl.a. til Jødiske kulturdager)

0,4 million kroner

Norsk Skogfinsk Museum videreført økning fra revidert

0,5 million kroner

 

Andre museer i det nasjonale museumsnettverket:

Punkt Ø

0,8 million kroner

Eidsvoll 1814

0,9 million kroner

Henie Onstad Kunstsenter

1,1 million kroner

Fetsund Lenser

0,3 million kroner

Domkirkeodden

0,8 million kroner

Nordøsterdalsmuseet

0,6 million kroner

Randsfjordmuseene

0,5 million kroner

Valdresmusea

1,1 million kroner

Telemark Museum

0,9 million kroner

Vest-Agder-museet

1,4 million kroner

Sørlandets Kunstmuseum

0,9 million kroner

Hardanger Museum

0,8 million kroner

Kunstmuseene i Bergen

1,6 million kroner

Museum Vest

0,7 million kroner

Museumssenteret i Salhus

1,2 million kroner

Sunnmøre Museum

0,6 million kroner

Orkla Industrimuseum

0,5 million kroner

Ringve

0,8 million kroner

Namdal fylkesmuseum

1,2 million kroner

Stiklestadmuseene

1,6 million kroner

Salten Museum

0,5 million kroner

Sør-Troms museum

1,2 million kroner

Til toppen