Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye 25 millioner kroner til reform av trosopplæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Reform av kirkens trosopplæring ble iverksatt frå 2004. Med forslaget til bevilgningsøkning på 25 millioner kroner for neste år vil innsatsen for en styrket trosopplæring være på 125 millioner kroner i 2008.

- Uavhengig av standpunkt i statskirkedebatten, synes det å være bred enighet om at Den norske kirke må videreføres og styrkes som en landsdekkende, åpen og inkluderende folkekirke. Kirkeordningsspørsmålet er av stor prinsipiell betydning, men folkekirkens framtid avhenger først og fremst av at nye generasjoner kjenner tilhørighet til kirken. En systematisk trosopplæring er svært viktig i denne sammenheng, og jeg er glad for at innsasten på området trappes videre opp, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Trosopplæringsreformen gjennomføres som en nasjonal reform med lokal forankring i menighetene. 350 av landets ca. 1250 menigheter mottar nå tilskudd til utprøving av trosopplæringsprosjekter. Vel 80 prosent av menighetene har utarbeidet prosjektplaner og søkt om trosopplæringsmidler fra den sentrale styringsgruppa under Kirkerådet. Søknadsrundene viser en betydelig involvering i reformen fra menighetenes side og dokumenterer omfattende lokale prosesser.

Til toppen