Historisk arkiv

Historisk arkiv

Sender allmennkringkastingsplakat på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

- Fellesskapets krav til NRK og NRKs samfunnsoppdrag bør diskuteres ut fra en overordnet og prinsipiell tilnærming, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. I dag sender regjeringen på høring et forslag til ny allmennkringkastingsplakat for NRK.

- Fellesskapets krav til NRK og NRKs samfunnsoppdrag bør diskuteres ut fra en overordnet og prinsipiell tilnærming, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. I dag sender regjeringen på høring et forslag til ny allmennkringkastingsplakat for NRK.

- Dagens NRK-vedtekter reflekterer ikke i tilstrekkelig grad den teknologiske og markedmessige utviklingen på mediefeltet, men er først og fremst konsentrert om NRKs tradisjonelle virksomhet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

De overordnede kravene til NRKs allmennkringkastingstilbud nedfelles i et eget dokument som reflekterer de krav og forventninger staten stiller til NRK. Dette dokumentet bør kalles en allmennkringkastingsplakat, og danner grunnlaget for Stortingets og regjeringens styring av NRKs samfunnsoppdrag.

- Plakaten må gjelde hele NRKs allmennkringkastingstilbud, og tjenester på nye plattformer, blant annet den digitale framtiden som NRK skal operere i, forklarer Giske.

Særlig understrekes at NRK skal ha et godt utbygd lokaltilbud og at NRK skal være til stede i distriktene.

Regjeringen fremmet nylig stortingsmeldingen ”Kringkasting i en digital fremtid” hvor departementet ønsket å sammenfatte fellesskapets forventinger og krav til NRK i en overordnet ”allmennkringkastingsplakat” Etter høringen vil departementet oversende et forslag til "allmennkringkastingsplakat" til Stortinget for behandling.

Det blir invitert til en svært bred høring der flest mulig skal få mulighet til å delta. Høringsfristen er 1. september. Deretter vil forslag til allmennkringkastingsplakat bli fremmet for Stortinget i en stortingsmelding.