Historisk arkiv

Statsråd Giske kommenterer dommen i EFTA-domstolen i morgon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Dom i automatsaka fell i eit eige rettsmøte i EFTA-domstolen i Luxembourg onsdag 14. mars. Dommen avgjer om det er i strid med EØS-avtalen at berre Norsk Tipping kan tilby pengespel på automatar, slik Stortinget vedtok i 2003.

Statsråd Trond Giske er på reise i Mo i Rana og er tilgjengeleg for intervju og kommentarar til dommen onsdag 14. mars frå ca. kl. 16.00.

For intervjuavtale og kommentar frå statsråd Trond Giske,
kontakt informasjonssjef Signe Bjørvik, på tlf. 913 46 557.