Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2008 for Sør-Trøndelag

Sterk satsing på kultur i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår at det i budsjettet for 2008 settes av 35 millioner kroner i investeringsmidler til opplevelsessenter for pop/rock. I tillegg kommer en økning i prosjektmidler på vel 2,9 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at det i budsjettet for 2008 settes av 35 millioner kroner i investeringsmidler til opplevelsessenter for pop/rock. I tillegg kommer en økning i prosjektmidler på vel 2,9 millioner kroner.

- Kulturløftet innebærer en sterk satsing på kultur i Sør Trøndelag og Trondheim, hvor ikke minst etableringen av Rockesenteret er en viktig satsing, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske


Økningen til kulturinstitusjoner i Sør-Trøndelag fordeles slik:

Trondheim Symfoniorkester, herunder til samarbeid med TrondheimSolistene


3,9       millioner kroner

TrondheimSolistene

0,4       millioner kroner

Trøndelag Folkemuseum, Døvemuseet

1,5       millioner kroner

Olavsfestdagene

1,2       millioner kroner

Musikkteatret i Trondheim

0,4       millioner kroner

Ringve Museum

0,8       millioner kroner

Orkla industrimuseum

0,5       millioner kroner

Trondheim Kammermusikk Festival

0,3       millioner kroner

Trondheim Kammermusikkfestival kommer inn på statsbudsjettet med 1.2 millioner kroner. Olavsfestdagene mottar også et regionalt tilskudd på 4,2 millioner som knutepunktinstitusjon. Ringve Museum mottar en samlet økning på 0,8 millioner kroner hvor 0,5 millioner kroner er satt av til administrativ etablering av Opplevelsessenteret for pop og rock.

En rekke andre ordninger under Kulturrådet kan også komme Sør Trøndelag til gode. Festivalstøtte, ensemblestøtte, korsatsing, korpsstøtte og rockesatsingen er tiltak som skal fordeles over hele landet. I tillegg skal det fordeles midler fra Den kulturelle Spaserstokken og Kulturkortordningen for ungdom også i 2008.

Til toppen