Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrking av tilskot til teaterformål og dans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I budsjettframlegget for 2008 aukar støtta til teater og dans med 53,1 millionar kroner.

I budsjettframlegget for 2008 aukar støtta på 53,1 millionar kroner til teater og dans:

 • 20,8 millionar kroner til dei nasjonale teatra, herunder auka driftstilskot til å dekke lånekostnader ved utbetring og vedlikehald av utstyr og teaterbygnadar
 • 1,6 millionar kroner til Agder Teater (inkl. Fjæreheia)
 • 1 million kroner til Carte Blanche
 • 1,4 millionar kroner til Hedmark Teater (auke til Innlandet Teater)
 • 3,4 millionar kroner til Hålogaland Teater
 • 1,7 millionar kroner til Nordland Teater
 • 1,2 millionar kroner til Nord-Trøndelag Teater (regionteaterstatus)
 • 1,7 millionar kroner til Teater Ibsen (auka aktivitet i Vestfold)
 • 1 million kroner i auke til Per Gynt-stemnet som også har fått status som knutepunktinstitusjon
 • 10,3 millionar kroner i samla auke til Dansens Hus og diverse dansetiltak
 • 4,9 millionar kroner i samla auke av tilskota til ulike andre teater
 • 1 million kroner til Scenetekst
 • 1 million kroner til dans
 • 1 million kroner til fri scenekunst
 • 1 million kroner til gjestespel
Til toppen