Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2009

10 millioner kroner mer til dans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I budsjettframlegget for 2009 øker støtten til dans med 10 millioner kroner.

Midlene fordeles slik:

 • Tilskuddsordningen for dans under Norsk kulturfond: 2 millioner kroner
 • Carte Blanche: 1,5 millioner kroner
 • 6,3 millioner kroner til andre dansetiltak, herunder:
  - Dansens Hus: 2 millioner kroner
  - Rom for Dans: 1,5 millioner kroner til bl.a. videreføring av utviklingsprosjekter for barn og unge under veiledning av profesjonelle dansere
  - CODA Oslo International Dance Festival: 800 000 kroner
  - Stellaris DansTeater: 1 million kroner
  - Danseinformasjonen: 500 000 kroner
  - PRODA profesjonell dansetrening (tidl. Gratis Daglig Trening): 500 000 kroner

I tillegg foreslås disse økningene:

 • BIT Teatergarasjen: 2,1 millioner kroner, inkludert midler til bl.a. Oktoberdans 
 • Den Norske Opera & Ballett: 40 millioner kroner, som også vil komme dans til gode 
 • Basisfinansiering av frie grupper innenfor dans og annen scenekunst under Norsk kulturråd: 5,7 millioner kroner 
 • Gjestespill for frie grupper innenfor dans og annen scenekunst under Norsk kulturfond: 1 million kroner