Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2009

Historisk arkiv
Kulturbudsjettet 2009

40 millioner kroner i økning til Den Norske Opera & Ballett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Driftstilskuddet til Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) foreslås økt med 11,6 prosent. Tilskuddet for 2009 blir da til sammen over 386 millioner kroner.

Driftstilskuddet til Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) foreslås økt med 11,6 prosent. Tilskuddet for 2009 blir da til sammen over 386 millioner kroner.

Operaen hadde en engangskostnad på 11,5 millioner kroner i forbindelse med åpningen av det nye operahuset i 2008. Disse midlene videreføres i driftstilskuddet for 2009 slik at handlingsrommet for DNO&B i 2009 økes med 50 millioner kroner.

Et særskilt tilskudd på 1 million kroner går til et samarbeidsprosjekt mellom DNO&B, Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo for skolering av sangsolister og repetitører. Kunnskapsdepartementet gir også tilskudd til ordningen.