Historisk arkiv

Kultur- og kirkedepartementet

Bamble-skoler og kortfilmen ”Asylsøkere” vant årets Gullsekk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Den kulturelle skolesekkens pris Gullsekken ble delt ut under Festspillene i Bergen i dag. Prisen for beste skole gikk til de fem skolene i Bamble kommune. Prisen for beste produksjon gikk til Mats Grorud for en produksjon der barn får oppleve animasjonsfilmen "Asylsøkere" og hvordan animasjonsfilm blir til. (26. mai 2008)

Den kulturelle skolesekkens pris Gullsekken ble delt ut under Festspillene i Bergen i dag. Prisen for beste skole gikk til de fem skolene i Bamble kommune. Prisen for beste produksjon gikk til Mats Grorud for en produksjon der barn får oppleve animasjonsfilmen "Asylsøkere" og hvordan animasjonsfilm blir til. Produksjonen bygger på filmen "Asylsøkere" med manus og regi av Kaja Wright Polmar, animasjon av Mats Grorud og foto av Janne Karin Hansen.

Gullsekken er Den kulturelle skolesekkens egen pris og deles ut for innsats med formidling av kunst og kultur i skolen. Det deles ut priser på 100 000 kroner for beste skole og beste produksjon.  

Selv om prisen for beste skole formelt sett skal gå til én skole, har juryen i år valgt å kåre alle fem skolene i Bamble kommune til vinnere.

- Vinnerne har i flere år arbeidet svært systematisk og godt med forankring av Den kulturelle skolesekken. Det arbeidet som er gjort viser en eksemplarisk forvaltning av midlene i fellesskap, samtidig som det er lagt ned en betydelig egeninnsats, sier leder av juryen, artist Maj Britt Andersen.

Om vinneren av Gullsekken for beste produksjon, har juryen følgende kommentar:

- Vinneren av Gullsekken for beste produksjon er velegnet for alle alderstrinn. Filmen er rørende, klok og morsom, og den tar opp et viktig tema. Kunstnerne som står bak filmen har noe på hjertet, og benytter de kunstneriske mulighetene til å fortelle dette. Mats Grorud viderefører denne fortellergleden til elever i mange aldersgrupper når han viser filmen og snakker om tema og animasjonsfilmens muligheter, sier Maj Britt Andersen.

Gullsekken deles i år ut for andre gang. Det var fire nominerte til finalen i begge kategorier. Finalistene var:

Tylldalen skole; Tynset
Skolene i Bamble, Bamble
Søre Ål barneskole., Lillehammer
Lillesand ungdomskole, Lillesand
”Så tag nu mine hender”, danseforestilling Telemark
”Asylsøkere”, animasjonsfilm Akershus
”Se meg!” billedkunst, Vestfold
”Chillergrunn” vandreutstilling visuell kunst og musikk, Hordaland

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som bidrar til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. I skoleåret 2007/2008 tilføres den kulturelle skolesekken 167 millioner kroner fra overskuddet i Norsk Tipping.

Juryen ledes av Maj Britt Andersen de øvrige jurymedlemmene er: Shanti Brahmachari, prosjektleder i Skuespillersenteret, Ove Eide, forfatter og lektor fra Sandane, Erling Dahl jr., programsjef i Festspillene i Bergen, Trond Johnsen, utdanningsdirektør i Oppland og Vera Michaelsen, barnefilmkonsulent i Norsk Filmfond.

Kommentarer fra vinnerne:

Bamble skolene: ”Vi er svært stolte nå, denne prisen henger veldig høyt, så du kan trygt si at vi mottar den både med glede og overraskelse. Pengene skal selvsagt gå til videre satsning på kultur i skolen, sier Rolf Dehli enhetsleder kultur/oppvekst i Bamble kommune.

Kulturkoordinatorene i kommunen vår har en stor del av æren for denne prisen, legger han til.

Asylsøkere: ”Dette var veldig hyggelig, veldig stort og veldig morsomt. En stor ære for meg, filmen og ikke minst Kaja Wright Polmar som gikk bort i fjor, sier animatør Mats Grorud.

Mats syntes det er flott at juryen har turt å velge en kortfilm som setter fokus på den restriktive norske asylpolitikken.

Kommentarer fra Lisbet Rugtvedt: ”Vi som jobber med dette i politisk ledelse er så stolte av det Den kulturelle skolesekken har fått til at vi syns satsningen fortjener all den oppmerksomheten som Gullsekken gir”

Kommentar fra Axel Krogvig: ”Det er et privilegium å få bidra med midler til denne satsningen. Vi håper midlene fra overskuddet i Norsk Tipping kan bidra som såkorn, gjødsel og vanning slik at kulturinteressen spirer og gror hos barn og unge”.

Bamble skolene og enhetsleder kultur/oppvekst i Bamble kommune Rolf Dehli mottar prisen av Hilde Wøhni Joakimsen og Sissel Kyrkjebø. Foto: Helge Skodvin
Bamble skolene og enhetsleder kultur/oppvekst i Bamble kommune Rolf Dehli mottar prisen av Hilde Wøhni Joakimsen og Sissel Kyrkjebø. Foto: Helge Skodvin.
Bildet i høy oppløsning

Sissel Kyrkjebø synger "Kom mai du skjønne milde" med barna fra de fire finalist skolene. Foto: Helge Skodvin
Sissel Kyrkjebø synger "Kom mai du skjønne milde" med barna fra de fire finalist skolene. Foto: Helge Skodvin.
Bildet i høy oppløsning

Konstituert administrerende direktør i Norsk Tipping Axel Krogvig og Hilde Wøhni Joakimsen deler ut prisen til animatør Mats Grorud for beste produksjon, på bildet i bakgrunnen Kaja Wright Polmar. Foto: Helge Skodvin.
Konstituert administrerende direktør i Norsk Tipping Axel Krogvig og Hilde Wøhni Joakimsen deler ut prisen til animatør Mats Grorud for beste produksjon, på bildet i bakgrunnen Kaja Wright Polmar. Foto: Helge Skodvin.
Bildet i høy oppløsning

Kontaktpersoner:
Sekretæriatet for Den kulturelle skolesekken, Astrid Holen 23117500/92629480
Norsk Tipping, Gerd Holter 62514000