Historisk arkiv

Stortingsmelding om staten og Den norske kirke lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte i dag stortingsmelding nr 17 (2007-2008) om staten og Den norske kirke. (11. april 2008)

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte i dag stortingsmelding nr 17 (2007-2008) om staten og Den norske kirke.

- Det er med stor glede vi nå legger fram stortingsmeldingen om forholdet mellom stat og kirke. Dette er en milepæl og sluttpunkt på et langt arbeid hvor svært mange har deltatt i utredning, diskusjon og høring. Meldingen bygger på det brede politiske forliket som alle stortingspartiene er blitt enige om. Den vil gi løsere bånd mellom stat og kirke, men tettere bånd mellom folk og kirke, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

St.meld. nr. 17 (2007-2008) kan leses her 

Kultur- og kirkeminister Trond Giskes powerpoint-presentasjon 11. april 2008

Se video av kultur- og kirkeminister Trond Giskes pressekonferansen 11. april 2008

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterer St.meld. nr. 17 om Staten og Den norske kirke 11. april 2008. Foto: Kultur- og kirkedepartementet


Bilde: Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterer St.meld. nr. 17 om Staten og Den norske kirke 11. april 2008.

Foto: KKD