Historisk arkiv

3 millioner mer til utvikling og lansering av dataspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen lanserer en ny ordning for lansering av dataspill i statsbudsjettet for 2010.

Dataspill en svært sentral del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres i dag av utenlandske spill. Det er derfor behov for å sikre barn og unge tilgang til produksjoner med norsk språk og innhold.

- Samtidig som vi legger forholdene bedre til rette for norske spillutviklere, må vi også sørge for at spillene når et stadig voksende norsk marked. Denne økningen skal være med på å gjøre den norske spillbransjen enda mer levedyktig, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

De norske spillprodusentene blir stadig mer profesjonelle, og et stabilt miljø av utviklere er i ferd med å etablere seg. Departementet ønsker å styrke den norske dataspillbransjen ytterligere gjennom å øke tilskuddene til utvikling av dataspill. Samtidig vil det, som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill, bli innført en ny tilskuddordning til lansering av dataspill.

Med økningen på 3 millioner kroner vil det samlede tilskuddet til dataspill i 2010 bli på 13 millioner kroner.