Historisk arkiv

Bingoautomatane borte frå 1. april 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Statsråd Anniken Huitfeldt har bestemt at alle bingoautomatar blir forbodne frå 1. april 2010. Dermed er forbodet mot gevinstautomatar i Noreg gjennomført fullt ut i samsvar med føresetnadene frå Stortinget. Gevinstautomater utanfor bingohallar blei forbodne frå 1. juli 2007.

Statsråd Anniken Huitfeldt har bestemt at alle bingoautomatar blir forbodne frå 1. april 2010. Dermed er forbodet mot gevinstautomatar i Noreg gjennomført fullt ut i samsvar med føresetnadene frå Stortinget. Gevinstautomater utanfor bingohallar blei forbodne frå 1. juli 2007.

- At bingoautomatane blir borte er nok eit viktig steg mot ein meir forsvarleg og kontrollert spelemarknad, seier kulturminister Anniken Huitfeldt. - Den største utfordringa som står att no er å verne norske spelarar mot ulovlege pengespel på internett .

Bingoautomatane spela inn over to milliardar kroner i 2008. Dette er om lag halvparten av den samla omsetnaden i bingohallane, og tre gonger meir enn i 2006. Talet på spelarar som har vendt seg til hjelpetelefonen for spelavhengige på grunn av bingoautomatar har og auka. Til no i 2009 har 18 % av telefonane til hjelpetelefonen handla om problem med bingoautomatar.

Over 80 % av dei som kontakta hjelpetelefonen i de tre første kvartala i 2009 hadde problem med poker, kasinospel og oddsspel, som er tilgjengelege frå utanlandske nettstader på internett.