Historisk arkiv

EURO 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Den norske og svenske regjeringen har på et felles møte i dag, med det norske og svenske fotballforbundene meddelt at det ikke er grunnlag for å yte tilskudd i forbindelse med planene om å søke om å få arrangere Euro 2016.

- Vi har hatt en tett dialog om dette med svenske myndigheter, og har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er mulig å yte statlig tilskudd, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.