Forsiden

Historisk arkiv

NRK-plakaten vedtatt i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Stortinget sluttet seg i dag til St. meld 18 (2008-2009) NRK-plakaten – dekning av valg, som foreslått av Kultur- og kirkedepartementet. Stortingets flertall sørget for et fortsatt forbud mot politisk TV-reklame.

Stortinget sluttet seg i dag til St. meld 18 (2008-2009) NRK-plakaten – dekning av valg, som foreslått av Kultur- og kirkedepartementet. Stortingets flertall sørget for et fortsatt forbud mot politisk TV-reklame.
- Vi styrker NRK-plakaten, og dermed NRKs ansvar for å dekke små partier før valgene. Samtidig sikrer vi at små partier slipper til på Frikanalen. Slik styrker vi ytringsfriheten i Norge for små partier, sier statsråd Trond Giske.

Et klart stortingsflertall bestående av Ap, SV, Sp og KrF sørget samtidig for at forbudet mot kommersiell politisk TV-reklame blir stående.

- Det er jeg glad for. Politisk TV-reklame ville gitt en kraftig kostnadsspiral i politikken, gjort partiene avhengige av pengeinteresser og gitt dem med størst kapital i ryggen mye større makt på bekostning av de med små ressurser, sier Giske.

Vedtaket i Stortinget innebærer at de endringer som er gjort i NRK-plakaten, tas inn i NRKs vedtekter.

Debatten i Stortinget er referert her.