Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økte ressurser skal styrke museene faglig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

- Vi vil lage gode rammevilkår som kan stimulere museene til å styrke den faglige innsatsen og ha en aktiv samfunnsrolle, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske da han presenterte stortingsmeldingen om framtidas museum i Trondheim i dag.

‑ Vi vil lage gode rammevilkår som kan stimulere museene til å styrke den faglige innsatsen og ha en aktiv samfunnsrolle, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske da han presenterte stortingsmeldingen om framtidas museum i Trondheim i dag.

- Konsolideringsprosessen i museumssektoren er en strukturreform som har redusert antallet museer fra 300 til 75. Reformen har bidratt til et tettere samarbeid mellom museene. I tillegg har regjeringen oppfylt sin del av opptrappingsplanen for museumsfeltet ved å tilføre nærmere 300 millioner kroner i friske midler. Nå er det tid for å trekke opp nye offensive målsettinger for museene, sier kulturminister Giske.   

Meldingen legger til grunn at museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Meldingen slår fast at forskning og kunnskapsutvikling ved museene er nødvendig for innsamlings-, dokumentasjons- og formidlingsarbeidet. Museenes forskningssamarbeid skal styrkes. Videre skal museene være tilgjengelig for alle og skal målrette formidlingen til ulike grupper. Museene skal være oppdaterte og aktuelle og ha en aktiv samfunnsrolle med utgangspunkt i faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering. En sentral målsetting er å utnytte potensialet som ligger i digital teknologi både i forvaltingen av samlingene og i formidlingen.

Museumsmeldingen legger opp til et bredt sammensatt kompetanseutviklingsprogram for museene. Dette skal administreres og utvikles av ABM-utvikling i samarbeid med museene og andre relevante institusjoner. ABM-utvikling vil ha en offensiv rolle som samordner og tilrettelegger for den videre utviklingen av museene og de faglige museumsnettverkene vil være viktige verktøy for å nå målene.

Meldingen er tilgjengelig her

Til toppen