Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen vil bidra til å bygge idrettsanlegg for 1 milliard kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår i sin tiltakspakke et tilskudd på 250 millioner kroner til idrettsanlegg. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom. Tilskuddet skal gå til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg. Med lokal finansiering vil dette bidra til at det bygges idrettanlegg for minst 1 milliard kroner.

Regjeringen foreslår i sin tiltakspakke et tilskudd på 250 millioner kroner til idrettsanlegg. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom. Tilskuddet skal gå til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg. Med lokal finansiering vil dette bidra til at det bygges idrettanlegg for minst 1 milliard kroner. 

- Alle idrettsanlegg som er godkjent og som kan startes opp og ferdigstilles i 2009 er aktuelle. Vi legger særlig vekt på idrettsanlegg som kommer barn og ungdom til gode og at vi får en spredning over hele landet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Anlegg som tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Det er en betingelse at de har idrettsfunksjonell godkjenning og godkjent finansieringsplan. Pengene vil bli fordelt gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning for idrettsanlegg.

Fordelingen vil ikke gå utover tildelingen av ordinære spillemidler via fylkeskommunene. Midlene er en engangsbevilgning i 2009. Ordningen med spillemidler er en toppfinansering som forutsetter lokal finansiering.

I tillegg vil regjeringen gi kommunesektoren fire milliarder kroner ekstra til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investering i nybygg og nye anlegg, bortsett fra mindre investeringer som kan ferdigstilles i 2009. Disse pengene kan også brukes til idrettsanlegg.

Til toppen