Historisk arkiv

Viktig første steg mot nettilgang til norsk litteratur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt anbefalinger for beregningsprinsipper for betaling av vederlag for tilgjengeliggjøring av materiale på nett fra Nasjonalbibliotekets samlinger.

Anbefalingen kommer fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet 21. november 2008. Bakgrunnen for at KKD oppnevnte arbeidsgruppen er at Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med forfattere, forlag og andre rettighetshavere, planlegger å tilgjengeliggjøre digitalt på internett alle bøker utgitt i Norge i tre tiår, nærmere bestemt fra 1790-99,1890-99 og 1990-99. Til sammen vil dette utgjøre ca. 50 000 bøker.

Gruppen består av spesialråd Helge M. Sønneland i Kultur- og kirkedepartementet (leder), direktør Yngve Slettholm i Kopinor og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. Gruppen har nå lagt frem en delrapport fra arbeidet som gir anbefalinger for hvordan vederlag skal beregnes:

Anbefalingene går ut på at vederlaget som forutsettes fremforhandlet med rettighetsorganisasjonene bør være betaling for tilgjengeliggjøringen av materialet, ikke for den enkelte internettbrukers nyttiggjøring. Vederlaget bør beregnes ut fra en pris per side for en gitt tidsperiode. Tilgjengeliggjøringen forutsettes i første omgang skje i en tidsavgrenset prøveperiode, forslagsvis ut 2011 dersom prosjektet startes i løpet av våren 2009.

Materialet tilgjengeliggjøres på Nasjonalbibliotekets nettsider slik at det kan leses på skjerm, men er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift. Materialet vil være direkte søkbart via søkemotorer, men kun tilgjengelig for internettbrukere med norske IP-adresser.

Prosjektet vil kunne gi ny og viktig informasjon, og vil derfor være et viktig skritt på veien mot permanente ordninger for nettilgang til norsk litteratur.  

På bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger vil KKD gi Nasjonalbiblioteket fullmakt til å forhandle med Kopinor med tanke på å komme fram til en avtale for vederlag i forbindelse med prosjektet.