Historisk arkiv

Stortingsdokumenter om operabygget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om nytt operahus St. prp. nr. 37 (1997-98)

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om nytt operahus Innst.S.nr.225 (1997-1998)

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst.S.nr.213 (1998-1999)

Stortingets debatt om nytt operahus 16. juni 1998 / Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om nytt operahus (Innst.S.nr.225 (1997-1998), jf. St.prp.nr.37 (1997-1998))

Om nytt operahus (II) St. prp. nr. 48 (1998-99)

Stortingets debatt om nytt operahus (II) 15. juni 1999 / Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (Innst.S.nr.213 (1998-1999))

Stortingsvedtaket om nytt operahus 15. juni 1999

Stortingets debatt om nytt operahus i Bjørvika 17. juni 2002 / Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (Innst.S.nr.234 (2001-2002))

Stortingsvedtaket om nytt operahus i Bjørvika 17. juni 2002

Nytt operahus i Bjørvika St.prp. nr. 48(2001-02)