Tidligere Statssekretær i KKD Randi Øverland (Ap)

(Perioden 17.10.05- 30.11.07)

Født: 1952

Randi Øverland, Kristiansand, er rektor ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Øverland var statssekretær i Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) 2000–2001. Hun var også statssekretær i KUF i perioden 1990 – 1995. Øverland er adjunkt med lærerutdanning.

Yrkespraksis
2005 Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet

1998-2005 Rektor ved Tangen videregående skole.

2000-2001 Statssekretær i Kirke, undervisning og forskningsdepartementet for Trond Giske

1990-1995 Statssekretær i Kirke, undervisning og forskningsdepartementet for Gudmund Hernes.

Lærer ved Kvadraturen videregående skole, 17 år

11 år i fagforeningsarbeid i Skolenes landsforbund

Tannlegeassistent, med praksis fra privat og i offentlig virksomhet, 1,5 år


Utdanning:

1995 Grunnfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

1987 Ukekurs i ”programdesign”, arr. KUD.

1987 Kurs i ”Kvinner og ledelse”, arr. Skoledirektøren i Aust- og Vest-Agder.

1987 Halvårsenhet i informatikk/datalære ved Statens Yrkes Høyskole.

1985 Lærerkurs i datateknologi ved Kristiansand yrkesskoler.

1984 Div. kurs på LO-skolen, bl.a. i forhandlingsteknikk.

1982 Veiledningskurs i likestilling mellom kjønnene, arr. KUF.

1982 Års-studium i historie ved Høyskolen i Telemark.

1981 Halvårsenhet i samfunnsfag ved Kristiansand Lærerhøyskole.

1975 Lærerprøven ved Notodden Lærerskole.

1970 Kontorsøsterskolen ved Odontologisk fakultet i Oslo.

Politiske og faglige verv:

- leder for Kristiansand AP, 3 år

- leder for Kristiansand likestillingsutvalg, 4 år

- medlem av Agder høyskolestyre, 8 år

- leder av Agder høyskolestyre, 1 år

- medlem av Agder høyskole sitt eksterne råd, 4 år

- medlem av Kristiansand lærerhøyskole sitt eksterne råd, 4 år

- medlem av styret i Kristiansand kino, 14 år

- leder av styret i Kristiansand kino, 9 år

- varamedlem av styret i Kommunale Kinomatografers Landsforbund, 8 år

- forstanderskapet i Christiansand Sparebank, 12 år

- valgt til medlem av Kristiansand bystyre 2 perioder, 8 år

  (medlem av formannskap og kommunalutvalg i 4 av disse årene)

- leder av det nasjonale prosjektet ”Mot vold i bildemedia”, 3 år

- styreleder i Sørlandets Kunstmuseum, 4 år

- styremedlem i Norsk Filminstitutt, 2 år

- styremedlem i Nasjonalt læremiddelsenter, 2 år

Til toppen