Tidligere kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)

(Perioden 17.10.05-20.10.09)

Født: 1966

Kultur- og kirkeministeren har blant annet ansvaret for norsk kulturpolitikk, film og media, frivillighet og kirke og trossamfunn. Kulturminister Trond Giske er født 7. november 1966. Han har vært stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag for Arbeiderpartiet siden 1997 og vært medlem av henholdsvis finanskomiteen og familie-kultur- og administrasjonskomiteen. Trond Giske var kirke-, utdannings- og forskningsminister i Stoltenbergs første regjering i 2000-2001. Giske er cand.mag med sosialøkonomi, statsvitenskap og jus fra Universitetet i Oslo/NTNU.