Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Trosopplæringsreformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja bygger på en offentlig utredning (NOU 2000: 26) og foreslår å utvikle et åpent, systematisk og gjennomgående tilbud om trosopplæring i Den norske kirke.

St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja bygger på en offentlig utredning (NOU 2000: 26) og foreslår å utvikle et åpent, systematisk og gjennomgående tilbud om trosopplæring i Den norske kirke. Tilbudet skal fokusere på kjennskap til egen tro og livsmestring og være tilgjengelig for alle døpte mellom 0 - 18 år. Opplæringen av den enkelte skal ha et veiledende timetall på 315 timer. Konfirmasjonsopplæringen på 45 timer er inkludert i dette.

Reformen skal bygges på en forsøks- og utviklingsperiode over 5 år, organisert som et prosjekt. Prosjektperioden skal gi nødvendige erfaringer med hensyn til organisering, innhold og omfang, arbeidsformer, materialutvikling og rekruttering. De forskjellige opplæringsfasene skal prøves ut i ulike menigheter. Et helhetlig opplegg skal prøves ut i flere menigheter. Siktemålet er at reformen er gjennomført i løpet av 10 år og at det i denne tiden skal skje en opptrapping av bevilgninger til reformen med 250 millioner kroner.

Under stortingsbehandlingen ble det understreket at reformen skal være erfaringsbasert, lokalt fundert og organisert slik at det blir et tydelig skille mellom skolens undervisning og kirkens trosopplæring.

Kirkerådet, som har det overordnede ansvaret for reformen, har oppnevnt en styringsgruppe til å lede et prosjektsekretariat.

Lokalt er det fortsatt det enkelte menighetsråd som har ansvaret for trosopplæringen.

Flere opplysninger om kirkens trosopplæringsreform er å finne under kirken.no.

Til toppen