Historisk arkiv

Styrket demokrati i Den norske kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske mottok i dag (13. mai 2008) utredningen om demokratireformer i Den norske kirke fra utvalgsleder Trond Bakkevig.

Utredningen finner du her: Styrket demokrati i Den norske kirke (pdf-format)

Her kan du lese Trond Bakkevigs presentasjon av utredningen (pdf-format)

Kultur- og kirkeminister Trond Giske mottar utredningen om demokratireformer i Den norske kirke av utvalgsleder Trond Bakkevig. Foto: Kultur- og kirkedepartementet
Foto: Kultur- og kirkedepartementet