Historisk arkiv

Skriv til oss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontakt oss på post@inkluderingsutvalget.no

 

KONTAKT MED INKLUDERINGSUTVALGET

E-post

Skriv til Inkluderingsutvalget og utvalgets sekretariat på e-post: post@inkluderingsutvalget.no

Postadresse

Inkluderingsutvalget
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Sekretariatsleder er Martha Rubiano Skretteberg, tlf: 95982374                                              E-post:  Martha-Rubiano.Skretteberg@inkluderingsutvalget.no