Historisk arkiv

Janne Sjelmo Nordås er ny statssekretær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt fylkesråd Janne Sjelmo Nordås (43), Hattfjelldal, til statssekretær for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i Kommunal- og regionaldepartementet.

Janne Sjelmo Nordås har siden 2003 vært fylkesråd i Nordland fylkeskommune, med ansvar for næringssaker. Hun er medlem av Nordland fylkesting siden 1999, leder i Nordland Senterparti, vararepresentant til Stortinget, og medlem av Landsdelsutvalget for Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Hun har tidligere kombinert gårdsdrift med blant annet drift av ferie- og avlastningshjem for barn og ungdom. Sjelmo Nordås har studert informasjonsledelse og kommunal økonomi og ledelse.